Crash i sakstilgangen. Eller omvendt.

Det er ikke ofte sakene kommer så direkte til advokatene som i dette tilfellet fra Mesa, Arizona:

Truck smashes into auto accident law office

I Advokatfirmaet JUDICIUM er vi muligens heldige som huserer i tredje og fjerde etasje.