Gjør opp bedriftens status

Når nå det nye året er over oss, er det på tide å oppsummere året som gikk og ta en opptelling på dine gjeldende forretningsmetoder, praksis og etterkommelse av allehånde regler, påbud og forbud.  Det er fornuftig å gjøre opp en slik status med jevne mellomrom, og vurdere om det er behov for endringer eller tilpasninger.  Det kan hjelpe på både måloppnåelse, produktivitet og inntjening. 

Her er noen aspekter av virksomheten, som fortjener oppmerksomhet:

  • Prosedyrer, håndbøker og manualer – er de oppdaterte?  Drives forretningen i samsvar med disse, eller oppstår det avvik?  Er det behov for justeringer, eller utarbeidelse av nye prosedyrer o.a.?  Behøves det etterutdanning, kursing eller annen opplæring av ansatte?
  • Lov- og systemendringer – er du sikker på at du har oversikten for din bransje?  Konsekvensene av feiltrinn kan bli dramatiske.  Det har kommet mye nytt bare de siste tre-fem årene.  Arbeidsmiljøloven, trygdereformen/NAV, omorganiseringen av skatteetaten, ny Merverdiavgiftslov, ny Markedslov,  listen er nesten endeløs, og mere kommer.
  • Leiekontrakter og andre langsiktige avtaler – er vilkår overholdt, nærmer det seg utløp eller reforhandling?  Tidlig forberedelse vil hjelpe frem et godt resultat.
  • Forsikringer – har du alle du trenger, er du sikker på at forsikringsvilkårene dekker de risikofaktorer du realistisk sett kan stå overfor i det kommende året?  Er bedriftens handlingspraksis i samsvar med vilkår og sikkerhetsforskrifter?  Har du hatt skadetilfeller som er dekningsberettiget, men som er glemt innmeldt til selskapet?  (Ja, det skjer!)
  • Bank, kreditter og garantier – overholder bedriften alle låne- og kredittvilkår, er sikkerhetene fremdeles som forutsatt av banken (verdi, omfang osv)?   Kan man komme i faresonen for å behøve reforhandling eller lettelser?  Føre var er meget viktig på disse punkter.  Er det stilt personlige garantier – hvor er man i så fall hvis «spillet veltes"?
  • Forretningsvilkår og standardbetingelser – er det behov for endringer, har det kommet ny lovgivning, nye produkter, nye prosedyrer som gjør det tjenlig med forandringer for å ivareta både din forretning og kundenes trygghet og ikke minst deres tiltro til bedriften?
  • Markedsføring og kundepleie – gir innsatsen forventet resultat?  Treffer du målet?  Revurder de valg som ble gjort i fjoråret og ta stilling til suksessraten.  Hva kan forbedres?
  • Teknologiske fremskritt – henger din bedrift med i utviklingen, er det etablert planer for oppgraderinger, utskiftninger av utstyr; er det kontroll på programvareoppdateringer og lisenser; gjør bedriften seg nytte av produktivitetsfremmende ny teknologi?  Er personalet kunnskapsmessig oppegående til å da nytte av alt utstyret bedriften har og bruker?

Når man har fokus på drift, produktivitet og inntjening er det lett for å miste oversikten eller for å ikke få med seg alle de endringer og forandringer som hele tiden skjer i bedriftens levevilkår og omgivelser.  Det er rette tiden nå, med et nytt ferskt år å ta av, til å foreta en god gjennomgang og foreta kursjusteringer og korreksjoner der det behøves.  Når du kommer til de vanskelige spørsmål og trenger en samarbeidspartner du kan stole på, står Advokatfirmaet JUDICIUM klar til å lose deg gjennom alle urene farvann.