Hva bringer 2010? — Inkassokostnader 04.01.10

Avisene (og nettavisene) er fulle av spenstige artikler om det splitter nye året som nå er begynt. Nyhetsbildet er gjennomsyret av spådommer, analyser og nyheter om dette og hint. Vi kan ikke kommentere alt, men tar for oss noen.

Reduksjon i inkassosalærene

Det har vært en prioritert oppgave for politikerne å redusere inkassokostnadene, dvs.  ikke hva det reelt koster en kreditor å inndrive penger, men hvor mye av dette kreditor kan kreve erstattet av skyldneren.  Her er det vist mye lovgivningsmessig handlekraft, for fra årsskiftet kom følgende debitorvennlige imøtekommelser:

  • Inkassosatsen, som er beregningsgrunnlaget for erstatning for sakskostnader, økes fra 590 til 600 kroner.  Satsen har vært uendret i flere år og endringen er antakelig godt lavere enn inflasjonen i samme periode.
  • Multiplikatorene for standardisert erstatning – altså hvor mye inkassosatsen skal ganges med for å komme frem til erstatningsbeløpet – er sterkt redusert.  F. eks. reduseres erstatningen for inkasso av 10.000 kroner fra 1.180  til 600 kroner – altså en halvering.
  • For «tyngre saker", dvs hvor betalingsfristen i betalingsoppfordring oversittes, er satsene også halvert.  Her vil et krav på 10.000 kroner gi erstatning på 1.200 kroner, mot tidligere 2.360 kroner.
  • Innslagstidspunktet for når en sak blir «tung» er også endret – nærmere bestemt doblet fra 14 til 28 dager.  Denne perioden begynner å løpe ved betalingsoppfordringens forfall, som må være minst fjorten dager etter avsendelse.  Det betyr at skyldneren nå kan vente med å betale i 42 dager fra avsendelsen, uten at erstatningen/inkassosalæret dobles.

Endringene gjelder for krav som forfaller fra og med 01.01.04.

Den observante leser vil for lengst ha sett at «alt» nå er blitt «dobbelt så godt» for den som skylder penger og «blir utsatt for» inkassopågang.  Den økonomiske risikoen ved å misligholde sine forpliktelser er blitt betydelig mindre enn den var.  Om det vil ha en positiv effekt på betalingsmoralen er mer tvilsomt.  Det som i alle fall er sikkert, er at det ikke vil medføre en tilsvarende halvering i inkassosakene.

Lønnsomheten i inkassobyråene, og særlig de store, kommer antakelig til å bli kraftig redusert.  Det vil kanskje bety at mindre inkassoselskaper igjen får en sjanse til å gjøre seg gjeldende i dette «markedet".  Det kan være en positiv effekt; men på den annen side er det sannsynlig at kreditoren selv vil måtte ta en del av kostnaden ved inndrivelse.

Det er naturligvis menneskevennlig av Staten å pålegge private kreditorer å selv bære en del av kostnaden ved å kreve inn vederlaget for leverte varer og tjenester.  Men det er forunderlig at det ikke finner sted en tilsvarende reduksjon av gebyrene til Staten for utleggsbegjæring og forliksklage.  Her kunne det ha vært mye å hente.

Advokatfirmaet JUDICIUM sitter på begge sider av bordet i saker som dette.  Ikke bare driver vi med inkasso – inndrivelse av rene pengekrav – vi representerer også skyldnere med betalingsproblemer og vi har gode forbindelser med flinke gjeldsrådgivere og gode finansieringsselskaper.  Så hva enten ditt problem er at du ikke har betalt regningen eller at du ikke har fått den betalt, er vi godt rustet til å hjelpe.