Hva bringer 2010? — Svart arbeid

Avisene (og nettavisene) er fulle av spenstige artikler om det splitter nye året som nå er begynt. Nyhetsbildet er gjennomsyret av spådommer, analyser og nyheter om dette og hint. Vi kan ikke kommentere alt, men tar for oss noen.

Straff for å leie inn svart arbeidskraft

Høyesterett skal behandle en sak om «kjøp av svart arbeid». Det er blitt viktig for Skatteetaten ikke bare å avsløre de som ikke oppgir sine inntekter, men også den «kunde» som forsyner de syndige skattesnytere med både arbeid og arbeidslønn. Det fremstilles som om det er noe nytt at «kjøp» er straffbart. Men: Det har det alltid vært. Om ikke det rammes som medvirkning til skattesvik eller avgiftsunndragelse, så er det i det minste utbytteheleri – å bidra til benyttelse av utbyttet av en straffbar handling. Det er derfor ikke noe nytt, annet enn at skattemyndighetene utvider sin virksomhet fra å ta skattesnyterne selv, til å ta medvirkerne også. Det forsvarer sikkert en solid økning i stillinger i samme etat, for å håndtere «den stadige økning» i svart arbeid som de etter hvert får «avdekket".

Et logisk spørsmål: Er svart arbeid egentlig samfunnsskadelig?

Myndighetene påstår at skatter og avgifter derved unndras. Er ikke det riktige heller at ett «ledd» i pengenes bevegelse i samfunnet «hoppes over"? Hvilket lite betyr for skatte- og avgiftsinngangen til «fellesskapet", siden mottakeren av de svarte penger selvsagt bruker disse og dermed pådrar såvel merverdiavgift på alt han kjøper som inntektsskatt på overskuddet hos de han handler med. Bare en tanke .