Hvor går advokatbransjen i 2008?

Ved årsskiftet nå skjedde det store endringer i de helt sentrale livsbetingelsene for advokatstanden. Tvisteloven medfører et paradigmeskifte som får virkninger like inn i advokatenes hjerterøtter. Og muligens enda litt lengre, kanskje helt inn til timelistene.

Sikkert er det i alle fall at det er slutt på tvister med endeløst pjatt og mas om perifere og konstruerte problemstillinger og anførsler. Hvis dommerstanden gjør jobben sin og bruker de nye «redskapene» Tvisteloven har forsynt dem med, er det fullt mulig at det går an å få orden på uenighet uten at det koster alle sparepengene.

Hvordan utviklingen blir kan vi selvfølgelig ikke si noe sikkert om før ettertiden er her. Så vi nøyer oss med å peke på at det vil tvinge seg frem forenklinger både i «saksbehandlingens» omfang og i måten advokattjenester leveres på. Skal advokatstanden møte den nye tidens utfordringer, kreves det nytenkning og initiativ.

Vi har slett ikke ikke tenkt å ligge etter – tvertimot skal Advokatfirmaet JUDICIUM DA være i forkant. Vi skal lede an i utviklingen, og være det beste alternativ.

Allerede nå er det faktisk mulig å få tilbud på fastpris hos oss. Det er ikke i alle saker det passer eller overhodet er mulig å gi en bindende fast pris; å sette en avtalt pris på et gitt stykke arbeid som man ennå ikke vet hva er vil alltid være en utfordring. Det er som å be om å få bilen reparert før man har noen ide om hva feilen er.

Foreløpig er vårt fastpristilbud begrenset til båtsaker, se «Båtjuss og båtliv» – www.baatjuss.no. Men det er selvfølgelig tillatt å spørre om tilsvarende på andre rettsområder. Vi er til for våre kunder, ikke omvendt, men vær forberedt på at prisen kan bli en litt annen enn for kjøpsrettslige tvister. Vi skal i alle fall gjøre vårt beste!! Og ofte er det mer enn godt nok.