Judicium erobrer verden

Advokatfirmaet JUDICIUM har alltid hatt som siktemål å nyttiggjøre seg det som finnes til enhver tid av moderne hjelpemidler. Våre advokater har derfor alltid vært tidlig ute med å ta i bruk nye metoder og nytt utstyr. Vi var tidlig ute med å ta i bruk Lovdata, vi var tidlig på nett og vi var rask til å se nytten av Karnov på CD. Blant mye annet.

En av de siste nyvinningene vi har innført er digital diktering. Fra Max Manus Kontormaskiner har vi fått det siste nye av Philips digitale diktafoner, og resultatene og erfaringene hittil er meget gode. Så gode, faktisk, at Max Manus i begeistring for våre positive tilbakemeldinger bruker oss som eksempel-advokatfirma i sin «testimonial"-baserte markedsføring. I neste nummer av Advokatbladet figurerer vi med en helsides panegyrisk omtale (sneak peek pdf-versjon på 2,3 mb finnes her).

Men ikke nok med det – Norge er ikke nok – nå skal også verden legges for JUDICIUMs føtter. Så poengtert og treffende er vår omtale av diktafonene og tilknyttet utstyr og muligheter, at produsenten Philips nå vil bruke Max Manus-annonsen world wide. Ikke bare lokalt, regionalt og nasjonalt – nå tar JUDICIUM steget like opp i øverste internasjonale divisjon! (Sneak peek pdf-versjon i engelsk tekst på 2,3 mb finnes her).

Vi kan ikke annet enn gratulere oss selv med å ha fått slik positiv omtale. Da lar vi utviklingen haste videre – neste prosjekt er komplett papirløs arbeidsflyt. Kanskje vi kommer på de internasjonale forsidene for Adobe til eneste år?