JUDICIUM jubilerer — 10 år i storm og stille

Selvskryt på ti-års dagen:

Advokatfirmaet JUDICIUM ble stiftet den 1. februar 2000 og det følger av alminnelige matematiske regler at vi dermed nyss fylte ti år.

Følg opp:

Jubileet ble behørig markert med uformell kakebespisning men helt i pakt med tradisjonen var det umulig å samle alle partnere over en kake – for det er alltid noen som er fraværende i rettferdighetens tjeneste. Denne gang våre to driftige og dyktige damer.

JUDICIUM jubilerer -- 10 år i storm og stille --februar 2010
Samlet til feiring: Bak: Gunnar Næss og Nils E. Tangedal. Foran: Lasse Solberg, sjefssekretær Anne Britt Nicolaisen og Helge Posner. Ikke til stede: Wenche Aa. Svoren og Hilde Skare. På bordet: Jubileumskake fra Lie-Nielsen

Advokatfirmaet JUDICIUM ble stiftet av Leon Larsen, Nils E. Tangedal, Gunnar Næss, Kjell Rutledal og Helge Posner. Larsen og Tangedal hadde inntil da praktisert i kontorfellesskap siden 1990, utvidet med Næss og Rutledal i 1998. Posner tiltrådte ved selskapsstiftelsen, og kom da fra stilling som advokat i Storebrand. Rutledal har siden gått over i annen virksomhet og Larsen gikk av med pensjon i november 2009, etter å ha praktisert som advokat i Bergen i over førti år. Lasse Solberg kom til fra annen advokatirksomhet i 2005. Wenche Aa. Svoren kom fra lederstilling i If. Skadeforsikring i 2008 og Hilde Skare kom fra annen advokatvirksomhet i 2009. (Vi venter nå tålmodig på nestemann/kvinne).

I løpet av våre ti år har vi opplevd en eventyrlig vekst såvel i vårt faglige virke som i antall kunder vi har fått det privilegium å tjene. Vi har løst saker som har vært fra det enkleste elementære til det mest kompliserte av tvister og transaksjoner. Vi har stått ved våre klienters side uansett hvor hardt det har blåst rundt dem, uansett hvor fortvilt virkeligheten har virket og uansett motstand og kamp. Vi nyter som følge derav stor tillit og vi har en svært god gjenkjøpsrate – mange av våre oppdragsgivere kjøper mer av våre tjenester etter første sak. Vi føler at vi har lykkes godt med vårt folkelige konsept med fokus på oppgaven og løsningen heller enn på kjolen eller slipset.

Vi gratulerer oss selv på det hjerteligste med dagen og lover at vi også i det kommende tiår skal leve etter vår gyldne regel – KLIENTEN FØRST.