Kategoriarkiv: Jeg fant, jeg fant

Dramatisk forlis i Korsfjorden

http://www.tangedal.no/blog1.php/2012/10/08/dramatisk-forlis-i-korsfjorden

For 85 år siden forliste dampskipet «Mistral» på dramatisk vis her ute ved innløpet til Korsfjorden
, tvers over fjorden fra stedet der KNM Oslo gikk ned. I 1927 gikk åtte menneskeliv tapt da bølger og brenning og frådende hav beseglet «Mistral»s skjebne, 67 år før havet tok KNM Oslo. Ved begge forlisene spilte losbåten en sentral rolle i redningsaksjonene. «Båtjuss og båtliv» forteller den dramatiske historien om «Mistral»s forlis.

MISTRAL som

Kålbonden og geiten

Dette er ikke en sann historie. Det bare virker sånn. Historien er fra Det Store Utland, og handler om hvordan argumenter kan blåses opp til det ugjenkjennelige.

Det handler om en kålbonde som hadde en fin kålåker med god avling straks over veien fra tunet på nabogården. Naboen hadde som regel geiten sin stående tjoret til en stolpe på tunet, med god utsikt til kålbondens kulinariske fristelser.

Det gikk som det måtte gå at kålbonden en dag fant kålåkeren tom i betydningen oppspist. Naboens geit lå og sov i solsteiken ved låveveggen med kul på magen. Det slitnete tauet geiten hadde vært tjoret i, flagret i vinden fra solpen på naboens tun.

Man skulle tro at dette var «case closed».

Men det var det ikke.

Naboens ansvarsassurandør kom nemlig på banen, og anførte, i brev til kålbonden med avvisning av hans erstatningskrav, det følgende:

1) De hadde ingen kålåker på Deres eiendom
2) Hvis De hadde en kålåker, så var den uten avling.
3) Hvis det var en avling i kålåkeren, så hadde den ingen verdi.
4) Hvis avlingen hadde en verdi, så er den ikke blitt borte.
5) Hvis avlingen er borte, så er den ikke spist.
6) Hvis avlingen er spist, så er den ikke spist av en geit.
7) Hvis avlingen er spist av en geit, så er den ikke spist av vår forsikringstakers geit.
8) Hvis avlingen er spist av vår forsikringstakers geit, var den sinnssyk i gjerningsøyeblikket!

Hovedforhandlingen går i Bergen Tingrett neste uke.

Sulten geit ser med lengsel på kålåker

Morsomheter om advokater

Det går på rundgang akkurat nå en e-post med angivelige sitater fra Oslo Tingrett. Vi her Vest vet jo at ting er annerledes og mindre betryggende der enn hva det er her hos oss, og at sitatene derfor muligens kan anses dekkende. Men vi vet positivt at det er morsomheter fra «over dammen» og at det er grunn til tvil om ektheten av dem. Det er slike sitater som

Advokat: -Er De seksuelt aktiv?
Vitne: -Nei, jeg bare ligger der.

Advokat: – Hva er fødselsdatoen Deres?
Vitne: – 18. juli.
Advokat: – Hvilket år?
Vitne: – Hvert år.

Advokat: – Hvor gammel er sønnen Deres, han som fortsatt bor hos Dem?
Vitne: – 38 eller 35, jeg husker ikke helt.
Advokat: – Hvor lenge har han bodd hos Dem?
Vitne: – I 45 år.

Men nå er det – endelig – lansert en nettside med ekte historier fra den ordentlige virkeligheten. Fra USA (hvor ellers?) kommer Overheard in Court med nye, friske historier. I motsetning til den sirkulerende e-post virker Overheard sine fortellinger betydelig mer virkelighetsnære. Som f. eks. denne:

The Judge: Have you got a lawyer?

Defendant: No, sir.

The Judge: Do you want a lawyer to defend you?

Defendant: Not really, sir.

The Judge: Well, what do you propose to do about the criminal case against you?

Defendant: Well, as far as I’m concerned, I’m willing to drop the case entirely.

Slå opp, les og nyt.

Judicium erobrer verden

Advokatfirmaet JUDICIUM har alltid hatt som siktemål å nyttiggjøre seg det som finnes til enhver tid av moderne hjelpemidler. Våre advokater har derfor alltid vært tidlig ute med å ta i bruk nye metoder og nytt utstyr. Vi var tidlig ute med å ta i bruk Lovdata, vi var tidlig på nett og vi var rask til å se nytten av Karnov på CD. Blant mye annet.

En av de siste nyvinningene vi har innført er digital diktering. Fra Max Manus Kontormaskiner har vi fått det siste nye av Philips digitale diktafoner, og resultatene og erfaringene hittil er meget gode. Så gode, faktisk, at Max Manus i begeistring for våre positive tilbakemeldinger bruker oss som eksempel-advokatfirma i sin «testimonial"-baserte markedsføring. I neste nummer av Advokatbladet figurerer vi med en helsides panegyrisk omtale (sneak peek pdf-versjon på 2,3 mb finnes her).

Men ikke nok med det – Norge er ikke nok – nå skal også verden legges for JUDICIUMs føtter. Så poengtert og treffende er vår omtale av diktafonene og tilknyttet utstyr og muligheter, at produsenten Philips nå vil bruke Max Manus-annonsen world wide. Ikke bare lokalt, regionalt og nasjonalt – nå tar JUDICIUM steget like opp i øverste internasjonale divisjon! (Sneak peek pdf-versjon i engelsk tekst på 2,3 mb finnes her).

Vi kan ikke annet enn gratulere oss selv med å ha fått slik positiv omtale. Da lar vi utviklingen haste videre – neste prosjekt er komplett papirløs arbeidsflyt. Kanskje vi kommer på de internasjonale forsidene for Adobe til eneste år?

Prostitusjonsutleie av beboelsesleilighet

En ung herre i Oslo kom nylig i skade for, helt uforvarende, å leie ut sin beboelsesleilighet til fremmede som uten hans kunnskap angivelig benyttet leiligheten til bedrivelse av prostitusjon. Leiesummen på fem tusen kroner pr. uke hadde antakelig ingenting med saken å gjøre. Mer om saken her og her.

Det må være en helt spesiell opplevelse å leie ut til noen man med all grunn er overbevist om er velsituerte ordensmennesker, for så helt overraskende å bli kalt hjem til et veritabelt horehus. Undres over hvordan dette skulle ha gått om utleieren pr. chance hadde «avslørt» dette selv, f. eks. ved ubetimelig hjemkomst?

I erkjennelse av at dette muligens kan vise seg å bli et økende problem i fremtiden, har vi i våre standard leievilkår for utleie av beboelsesleiligheter nå tatt inn følgende passus:

Det er ikke tillatt å benytte leiligheten til andre mellommenneskelige aktiviteter enn det som er naturlig og alminnelig godtatt i et sosialdemokraisk samfunn. Leietaker må ikke medbringe eller invitere til leiligheten noen besøkende som kan være eller tenkes å bli forvekslet med prostituerte og/eller kunder av slike. Brudd på disse vilkår berettiger utleier til en konvensjonalbot stor NOK 10.000 pr. tilfelle.Utklipp

I motsetning til Nettavisen kan vi forstå at det var betydelig trafikk av interesserte menn til leiligheten; men det understrekes at vi ikke vet om bildet er ekte.

I et åpenbart urelatert oppslag ser det ut til at Nettavisen kan ha funnet frem til en mulig midlertidig bostedsløsning for i alle fall en av de nå utkastete leietakerne.

Utklipp 2

Utklipp 2

Justisminister med god oppdrift

Nåværende justisminister Knut Storberget, som er utdannet jurist og til og med har virket som advokat en kort stund, har tydeligvis best forstand på utenlandsk rett – nærmere bestemt Archimedes’ lov. Forleden gikk han i vannet – naken – på Bjørnøya. Denne store happening er viet oppmerksomhet i Nettavisen, med bilde og allting.

Det virker åpenbart at herr Justisministeren er desperat på jakt etter enhver form for oppmerksomhet. Å sprade naken på nettet er antakelig siste «høyning» av innsatsen i politikernes spill om nettmedienes interesse og de mest spektakulære oppslag.

Men det er slett ikke en justisminister verdig.

Storberget må muligens få bade naken når han vil, men å fremstille seg i slik aktivitet til offentlig forlystelse er kort og godt ikke Justisministerembetet verdig. Det er en skam for landet og en skam for justisvesenet at mannen med det øverste ansvar for domstoler, politi mm. er mer interessert i å vise ræven enn av å vise håndgripelige politiske resultater.

Årsakene til Terra-skandalen

På tross av at en av våre kontorfeller er blant landets elite på kommunalrettslige anliggender, har vi latt være å mene noe om Terra-skandalen. Vi har imidlertid nå avdekket sannheten. Beviset er å finne her. Vi fant frem til dette under våre studier av utenlandske juridiske blogger – denne saken er fra Ernie the Attorney. Vi regner med å finne denne presentasjonen i de kommende utgaver av lærebøker i finansielle fag.

Snodige søksmål og slappe saker

Nettavisen/NA24 har funnet frem et knippe artige saker, noen søte historier om søksmål helt uten snert. NA24har, sikkert av hensyn til leserstatistikken, fokusert på saker som handler om forhold nedenfor beltestedet. Se nærmere her om de slappe sakene – eller la vær, og les heller videre, hvis sub-belte humor ikke frister.

De virkelig gode historiene finnes bl. a. hos Michigan Lawsuit Abuse Watch. Ta en titt her (loony lawsuits) og les om bl. a. brannstiftere som krevde erstatning av sitt forsikringsselskap for en anstiftet brann som kom ut av kontroll, et erstatningskrav fordi en kinaputt ikke var et talglys slik en tyv trodde, og mye mer.

Andre menyvalg som «wacky warning labels» avslører en gullgruve av allehånde advarsler med et klart humoristisk tilsnitt mens den mer edruelige redegjørelsen for kostnadene med alt dette finnes her.

Et annet nettsted som rakkenerer på at folk utøver den frihet de har til å saksøke hvem de vil, er Stella Awards. Noget mer langtekkelig i forklaringen av de enkelte historiene men likevel interessant som et studium av prosessvilje, er nyhetsbrevet nettstedet utgir.

Man kan lure på om alle disse historiene er sanne – kan hende er de ikke det? Og man skal sikkert prise seg lykkelig over å leve i et samfunn der prosessviljen er mindre . skjønt, enkelte her til lands har også prosessvilje så det forslår. For eksempel denne saken: Søksmål om noen stoler i et arveoppgjør. Stolene var verd 2-4.000 kroner, dvs. mindre enn gebyret til retten for å reise sak .. saksomkostningene endte på vel 45.000. Mer i BA. Eller alle tullesakers mor: To professorer og en radioantenne. Nå for retten for 26. gang, ifølge BT.

Det er fortsatt enhvers suverene rett å saksøke hvem man vil for hva man vil – så lenge man er villig til å ta konsekvensene hvis man taper. Men med begrensningene i saksomkostningsansvaret som ble innført med den nye Tvisteloven fra 01.01.08, er det nå langt tryggere enn før å forsøke å få sin rett på papiret i doms form. Mer om dette i en tidligere artikkel.