Må Staff avskiltes?

I en meningsytring på aftenposten.no tas det sterkt til orde for at advokat Tor Erling Staff må “avskiltes” bl. a. fordi han angivelig er en “skamplett for advokatstanden og menneskeheten” som det hevdes. Det henvises til uttalelser fra Staff om æresdrap, som han mener må gi strafferabatt.

Han skal ifølge Aftenposten ha uttalt til Dagbladet at “Alt vi nordmenn står for er så forbannet godt. Vi er uinteresserte i andre kulturers tenkninger. Nordmenn er moralsk fordømmende, og vi preges av at hele samfunnet skal ta avstand fra handlinger og ikke forsøk å forstå hvorfor et æresdrap skjer. Jeg synes faktisk vi er veldig selvgode».

Det er vanskelig ut fra avis-sitatet å tolke Staff annerledes enn at han mener det norske retts-systemet må legge til grunn fremmede kulturers synsmåter og moral. Slik at lovbrudd begått av noen fra et område eller land hvor det som er forbudt her, er tillatt, må anses mildere straffutmålingsmessig. Med andre ord mener Staff, hvis han er korrekt sitert, at straffverdigheten av en gitt handling skal bedømmes ut fra gjerningsmannens hjemsteds moral.

Det faller svært vanskelig å være enig i dette. Hvis gjerningsmannens moralske standard skal bestemme straffen, er vi i sannhet på ville veier.

Men meningen er neppe nok til avskiltning av den særs frittalende Høyesterettsadvokaten. Og noen skamplett for advokatstanden er han slett ikke. Tvertimot!! Advokatstanden skal være fri, uavhengig og ikke minst modig. På samtlige områder får Staff top-score selv om det ikke er mulig å være enig med ham.