Manglende folkekunnskap om ansvarsforsikring på sjøen?

Det slår aldri feil, ved starten av hver båtsesong er det alltid noen (gjerne mange) som blir overrasket over at det rettslige erstatningsansvar man kan pådra seg ved å ferdes på sjøen, er radikalt annerledes enn hva man er vant med fra biltrafikkens verden.

Enda flere er det som ikke vet at det er bilansvaret som avviker fra normalen, og ikke omvendt. Det normale i samfunnet er at man kommer i ansvar når man kan bebreides for det valg man traff, som forårsaket skade – det alminnelige skyldansvar. Bilansvaret forutsetter ikke mer enn at det er bilen som «gjør» skade og er derfor et rent objektivt ansvar der skyld og bebreidelse ikke behøver å tilregnes noen. Da er også «hendelige uhell» som ingen kan bebreides for, dekket av ansvaret.

I kommentarspalten «Røsten fra Ruffen» på knbf.no skriver Generalsekretær Jan H. Syvertsen i Kongelig Norsk Båtforbund bl. a. dette:

Folk flest tror at ansvarsforsikring på sjøen er det samme som ansvarsforsikring i veitrafikken. På sjøen er det imidlertid ikke objektivt ansvar, slik det er i veitrafikken. Dette betyr at ansvarsforsikringen kun dekker skader som er forårsaket av at båtføreren har utvist uaktsomhet. De fleste ansvarsskadene er forårsaket av en eller annen teknisk feil om bord og da dekker ikke forsikringen skadene. Hver eneste sommer får KNBF henvendelser fra båteiere som opplever det som blodig urettferdig at de selv må dekke skader som er forårsaket av andre. Men sånn er det bare, dessverre.

Slik situasjonen er nå, er det stort sett bare forsikringsselskapene som kan glede seg over meget god fortjeneste på ansvarsforsikringene. Båteierne blir som oftest sittende igjen med «svarteper». Det må vi dessverre fortsette med så lenge forsikringsselskapene får fritt spillerom, både hos myndigheter og i media til å markedsføre sin lille «gullkalv» på båtfolkets bekostning.

Det kommer også frem at forsikringsselskapenes fortjeneste på ansvarsforsikringen på fritidsbåt er henimot 100% så det er utvilsomt god butikk å gjøre på folks uvitenhet.

Vi synes for vår del at det også er underlig at ikke den oppskrytte båtføreropplæringen har med noe om ansvarsformen til sjøs. Det er jo vitalt at de sjøfarende vet hvor langt deres eget ansvar strekker seg.