Morsomheter om advokater

Det går på rundgang akkurat nå en e-post med angivelige sitater fra Oslo Tingrett. Vi her Vest vet jo at ting er annerledes og mindre betryggende der enn hva det er her hos oss, og at sitatene derfor muligens kan anses dekkende. Men vi vet positivt at det er morsomheter fra «over dammen» og at det er grunn til tvil om ektheten av dem. Det er slike sitater som

Advokat: -Er De seksuelt aktiv?
Vitne: -Nei, jeg bare ligger der.

Advokat: – Hva er fødselsdatoen Deres?
Vitne: – 18. juli.
Advokat: – Hvilket år?
Vitne: – Hvert år.

Advokat: – Hvor gammel er sønnen Deres, han som fortsatt bor hos Dem?
Vitne: – 38 eller 35, jeg husker ikke helt.
Advokat: – Hvor lenge har han bodd hos Dem?
Vitne: – I 45 år.

Men nå er det – endelig – lansert en nettside med ekte historier fra den ordentlige virkeligheten. Fra USA (hvor ellers?) kommer Overheard in Court med nye, friske historier. I motsetning til den sirkulerende e-post virker Overheard sine fortellinger betydelig mer virkelighetsnære. Som f. eks. denne:

The Judge: Have you got a lawyer?

Defendant: No, sir.

The Judge: Do you want a lawyer to defend you?

Defendant: Not really, sir.

The Judge: Well, what do you propose to do about the criminal case against you?

Defendant: Well, as far as I’m concerned, I’m willing to drop the case entirely.

Slå opp, les og nyt.