Når kan det kreves bergelønn?

http://www.tangedal.no/blog1.php/2012/08/31/bergelonn

Ny artikkel på Båtjuss og Båtliv, av advokat Wenche Aa. Svoren.

I sesongen kan vi nesten daglig lese i avisene og på nettet om havari og ulykker med fritidsbåt. Slike opplevelser blir alltid en stor påkjenning for både båteier og passasjerer, spesielt når det er fare for at menneskeliv skal gå tapt. De fleste er innforstått med sin plikt til å hjelpe «nødstedte» når behovet oppstår. Men har man noe igjen for det?

Sunket vrak på Husnes -- for sent å berge