Ny partner

Advokat Wenche Aarøen Svoren har vært advokatfullmektig i Advokatfimaet JUDICIUM DA siden 2007 og tiltrådte som partner i selskapet pr. 1. september 2008. Advokat Svoren har bred og variert erfaring, og kom til oss fra en lederstilling i If. Skadeforsikring.

Advokat Judicium Wenche Svoren

Hun har gjennom en årrekke arbeidet i forsikringsselskap og har derfor særlig erfaring fra erstatningsrett og forsikringsrett både når det gjelder personskader og ansvarsskader. I tillegg har hun lang erfaring fra det offentlige.

I tillegg til alminnelig praksis, kan advokat Svoren tilby bistand innen følgende områder:

  • erstatningsrett – yrkesskade, yrkessykdom, bilansvar og ansvarsskader
  • fast eiendoms rettsforhold, eierskifte
  • familie-, arv- og skiftesaker
  • barnefordeling
  • forvaltningsretteller
  • kjøps-og kontraktsrett
  • strafferett, bistandsadvokat

Advokat Svoren treffes på telefon 55 21 01 50 e-post svoren@judicium.no