Ny-revidert kjøpekontrakt for fritidsbåt

Båtadvokatens nyreviderte kjøpekontrakt for fritidsbåt er nå tilgjengelig på Båtjuss og båtliv.

Kontrakten er resultatet av mange års erfaring med håndtering og løsning av tvister som oppstår ved salg av fritidsbåt. Kontrakten tar opp i seg de forbehold, formuleringer og reguleringer som er nødvendige og ønskelige for å få en forstandig og balansert avtale mellom kjøper og selger.

I motsetning til det som tilbys fra Forbrukerrådet og andre, er det i denne kontrakten klare vilkår om mangelsbedømmelsen (bl. a. valg mht. om man selger «som den er» eller ikke) og dessuten konkrete og spesifiserte løsninger på spørsmål som ofte leder til dyre tvister.

Kontrakten er til fri bruk for private.