Nye partnere i JUDICIUM

Med virkning fra 1. januar 2012 har advokat Ivar Winjum og advokat Marit H. Håkonsen tiltrådt som partnere i Advokatfirmaet JUDICIUM DA. De har begge arbeidet i kontorfellesskap med advokatene i JUDICIUM men har nå tatt steget og blitt fullverdige partnere. Winjum og Håkonsen bidrar til å gi vår virksomhet både bredde i fagområder vi dekker og kompetanse på flere felt.