Om forfatteren

Blogger: Advokat Nils E. Tangedal

Advokat Nils E. Tangedal praktiserer i hovedsak innenfor kjøpsrett, avtale- og kontraktrett, fast eiendoms rettsforhold, husleierett, arve-og skifterett, samt generell forretningsjuridisk rådgivning og strafferett innenfor feltet økonomisk kriminalitet.

Advokat Nils E. Tangedal har gjennom over femogtyve års praksis fått allsidig erfaring fra de fleste rettsområder; med prosedyre for domstolene fra Mandal i sør til Kirkenes i nord; fra London i vest til Moskva i øst.

Advokat Tangedal har inngående kompetanse på kjøpsrettslige saker relatert til bil, bolig og særlig båt.

Google +

Twitter