Hvorfor blir noen rettssaker dyre?

Kostnadene ved å føre en rettssak er ofte et avgjørende moment i vurderingen av om man skal reise søksmål. Siden rettssaker noen ganger blir svært dyre innen siste ord er sagt av retten i form av en rettskraftig dom, er det naturlig å spørre:

Hva er det som gjør enkelte rettssaker dyre?

«Dyr» er et relativt begrep, så først må man avgjøre hva saken er dyr i forhold til. Selv om saken er dyr i seg selv (antall kroner den koster), så kan kostnaden fortsatt stå i et fornuftig forhold til partens syn på verdien av enten å vinne frem eller i det minste til verdien av å få en bindende rettslig avklaring. Det er bare når man kommer til at sakskostnadene ikke står i et godt forhold til disse alternative verdi-vurderingene, at man egentlig kan kalle saken «dyr».

Advokathonoraret er som regel den største utgiftsposten og det er naturlig[…] Les mer…

Nye nettsider for Advokatfirmaet JUDICIUM

Å fornye seg er noe man kan ha fordel av å gjøre jevnlig.

Forløperen til JUDICIUM var tidlig ute med egne nettsider (1996) som til og med hadde heis-musikk inkorporert. Vi har i årene siden hatt en rekke versjoner underveis mot det som nå er den gjeldende og dermed pr. definisjon perfekte presentasjon av oss selv:

Nye judicium.no, designet av Abile.

JUDICIUM Blawg fornyer

I anledning av flytting til ny server, nytt domene og ny programvare vil JUDICIUM Blawg være «under construction» i noen dager fra 03.03.2011. Vi regner med å ha alt på plass igjen innen kort tid.

Advokat — ny partner søkes

Vår seniorpartner advokat Leon Larsen har trukket seg tilbake til en velfortjent pensjonisttilværelse, etter å ha tjent klienter av alle slag, private, bedrifter og organisasjoner, i over førti år sammenhengende. Vi søker derfor en etterfølger. Vi ønsker oss primært en ny kollega med erfaring og portefølje men erfaringen er viktigst. Samarbeidsevne, stå-på vilje og personlig relasjonsevne teller også høyt.

Henvendelser til advokat Nils E. Tangedal pr. epost tangedal@judicium.no eller mob. tlf. 464 78 990.

Advokatfirmaet JUDICIUM ble etablert i februar 2000 og bestreber seg på å være et full-service advokatkontor. Vi er nå seks advokater og en advokatfullmektig, som betjener private, nærings­drivende og offentlige organer i de fleste typer saker. Vi praktiserer i kontorfellesskap med advokatene Harald Hove, Ivar Winjum og Marit Håkonsen. Kontoret sysselsetter samlet ti advokater og tre sekretærer. Sekretærene er meget erfarne og kunnskapsrike.

Vi disponerer hele 4. etg. og deler av 3. etg. i Strandgaten[…] Les mer…

Kålbonden og geiten

Dette er ikke en sann historie. Det bare virker sånn. Historien er fra Det Store Utland, og handler om hvordan argumenter kan blåses opp til det ugjenkjennelige.

Det handler om en kålbonde som hadde en fin kålåker med god avling straks over veien fra tunet på nabogården. Naboen hadde som regel geiten sin stående tjoret til en stolpe på tunet, med god utsikt til kålbondens kulinariske fristelser.

Det gikk som det måtte gå at kålbonden en dag fant kålåkeren tom i betydningen oppspist. Naboens geit lå og sov i solsteiken ved låveveggen med kul på magen. Det slitnete tauet geiten hadde vært tjoret i, flagret i vinden fra solpen på naboens tun.

Man skulle tro at dette var «case closed».

Men det var det ikke.

Naboens ansvarsassurandør kom nemlig på banen, og anførte, i brev til kålbonden med avvisning av hans erstatningskrav, det følgende:

[…] Les mer…

Prisavslag i eierseksjonssameie

I en fersk høyesterettsdom ble det gitt prisavslag som samsvarte med hele rettingskostnaden, for en feil i fellesareal i et eierseksjonssameie – i stedet for å tilpasse avslaget til den andel av kostnaden som falt på den aktuelle leiligheten.  Var dette en nyvinning, eller logikk?

Dommen finnes i skrivende stund på domstol.no (pdf, nytt vindu).

I saken gjaldt det skader i gulvet og veggene  i en kjellerleilighet.  Skadene var av teknisk art med rotteplage til følge.  Det var ikke tvilsomt at sameiet som sådant, overfor seksjonseieren, var forpliktet til å forestå reparasjon.  Det følger av Eierseksjonsloven at en andel av kostnaden da ville falle på hver seksjon i hele sameiet slik at hver ville dekke sin forholdsmessige del. Det var videre fra selger-siden erkjent at mangel forelå.

Alminnelig øyeblikks-logikk skulle tilsi at et prisavslag da ble avpasset etter hvor mye av rettingskostnadene for skaden som ville falle på den[…] Les mer…

Seks smarte skilsmisse-strategier

Hva enten du allerede er i en separasjons-/skilsmisse-/skifte-situasjon, eller har planer om å havne i en slik situasjon, eller risikerer å uforvarende havne der, vil du ha behov for å tenke over hvordan du skal håndtere skifte/bodeling når «oppgjørets time» kommer. 

Enten det er mye eller lite å dele mellom ektefellene, er det et sett med strategier det er verd å merke seg:

– Ikke undervurder ektefellens (berettigete eller uberettigete) harme

Samlivsbrudd avstedkommer store emosjonelle reaksjoner, ofte ute av kontroll og ute av proporsjon og ute av kontakt med ektefelllens egentlige personlighet. Følelsene som kommer ved og av samlivsbruddet, det være seg sinne, sjalusi, følelsen av å være sviktet eller annet, kan inspirere en sterk og øredøvende hevntrang. Men en separasjons- og skifteprosess som er inspirert av hevnlyst og mordtanker, kan bli svært dyr. Både emosjonelt og finansielt, og for alle involverte, også barn.

Så tenk[…] Les mer…

Juridisk bistand til If-kunder

Advokat Wenche Aa. Svoren har inngått en samarbeidsavtale med If Skadeforsikring. Avtalen innebærer blant annet at If-kunder med rettshjelpdekning får tilbud om juridisk bistand innenfor de fleste rettsområder til reduserte priser. Samarbeidsavtalen innebærer også at det skal gis juridisk bistand på andre rettsområder til fordelaktig pris.

Samarbeidsavtalen stiller krav til kunnskap, kompetanse og kundeservice. Dette i seg selv gir If-kunden trygghet for at den hjelp og rådgivning som blir gitt, er av høy kvalitet. Det er If-kunden som skal være i fokus.

If har rettshjelpsdekning på følgende forsikringer:

.Bygningsforsikring – villa/fritidsbolig .Innboforsikring .Motorvognforsikring .Fritidsbåt

Det vil ved første henvendelse bli avklart om det foreligger en rettshjelpdekning som kan komme til anvendelse.

Henvendelser fra If-kunder kan rettes til:

Advokat Wenche Aa. Svoren tlf: 55 21 01 50 (sentralbord) 55 21 01 61 (direkte) 93 48 01 87 (mobil)

e-post: svoren@judicium.no

20 års jobbileum

Den første oktoberdagen i 1990 falt på en mandag. Den samme mandags morgen tok jeg for første gang steget inn i Strandgaten 1 som selvstendig opererende advokat med egen praksis.

Med dress og slips og seks måneder på bevillingen og seksogtyve år på baken. Det er tyve år siden i dag.

Advokaten og arbeidsplassen er den samme men tidene og omgivelsene har i sannhet forandret seg. Fra et to-manns advokatfellesskap i beskjedne lokaler har vi vokst til et advokatfirma og kontorfellesskap med ni advokater og en fullmektig, spredt over to etasjer og med teknisk utstyr og hjelpemidler som vi ville ha måpet over i 1990 da det fremdeles ble skrevet på maskin. Det eneste som er det samme og uforanderlige, er det gode humør alle medarbeidere imellom.

De første tyve år «i rettferdighetens tjeneste» feires uten fanfare; men med en ydmyk takk til mine kolleger, medarbeidere og ikke minst[…] Les mer…