Portforbud for unge sjåfører?

Ifølge en artikkel i Bergens Tidende i dag, foreslår Trygg Trafikk Hordaland å innføre bevegelsesrestriksjoner for unge bilførere. De skal ikke lenger få forflytte seg fritt rundt i samfunnet. Konkret er forslaget at «dei yngste førarane ikkje skal få lov å køyre på kveldstid, i helgene og med passasjerer i baksetet.» Den tilsynelatende menneskevennlige begrunnelsen er ulykkes-statistikken, krydret med grafiske detaljer fra enkelt-ulykker med tragiske konsekvenser. «Alle» ønsker jo at antallet ulykker skal reduseres, og «ingen» vil vel at ungdommen skal skade seg for livet eller i verste fall sette livet til i trafikkulykker på grunn av deres egen uerfarenhet. Derfor er det vel naturlig å forby dem å bevege seg rundt, i deres nyvunne frihet med fersk «lapp» i hånden?

Det ser ikke ut for at noen bryr seg om de av ungdommene som kjører vettugt (antakelig de fleste, for de overlever jo?). Eller ungdommen i Nord-Norge der solen er borte vekke halve året – hvordan disse skal få nok trafikal «mengdetrening» blir sannelig ikke lett å forstå!

Norsk Motorcykkel Union (NMCU) har for lengst tatt opp det tilsvarende spørsmål for unge MC-førere. Alle motorsyklister sliter med noe av det samme stigma som unge bilister, nemlig at man er så farlig og man er så ulykkesutsatt; og – selvsagt – løsningen er restriksjoner, restriksjoner og restriksjoner. Rekorden i grenseprengende stigmatisering satt Bergens-politiet nylig da de ville innføre så godt som bevegelses- og oppholdsforbud for en del motorsyklister i anledning en jubileumsfest i en angivelig «frynsete» MC-klubb (se BT-artikkel). Alle disse tiltakene og alle disse uttalelsene og all denne (dårlige) retorikken gir lett inntrykk av at det bærende hensyn for talsmennene er et patologisk behov for å styre og kontrollere; og for å hindre «naturens gang". De er muligens misfornøyd med at stalinismen gikk av moten?

NMCU har samlet en del av sine meget gode argumenter i et eget dokument (pdf) – anbefalt lesning for alle som interesserer seg for trafikksikkerhet og har analytisk evne bedre enn en gjennomsnitts hamster. Så godt som alle populære myter og uvirkeligheter (så langt de er relevante for MC) blir godt tilbakevist. Problemstillingene for unge bilførere er ikke vesensforskjellige.

Problemet med ulykker blant unge bilførere skal ikke overses eller bagatelliseres men det er i sannhet ingen grunn til å «straffe» alle med henvisning til at «noen» setter livet til. Det er jo en form for kollektiv avstraffelse, som gikk av bruk her i landet for snart 63 år siden. Følger man den argumentasjonslinjen fullt ut, til «the bitter end", må man jo også konkludere med at ingen må tillates å forlate sitt eget hjem, for de kan jo komme ut for en ulykke. Eller kan hende omvendt, siden 80% av alle ulykker skjer i hjemmet?

Hvis overreguleringssjefsbestemmerne skal få gjennomslag for sine ideer, blir det dessuten et spørsmål om hvordan det skal overvåkes, kontrolleres og håndheves. Det er jo ingen gitt å vite om føreren av den og den bil er eller ikke er «gammel nok» til å være ute så sent. Antakelig må bilen merkes på en eller annen lett synlg måte. Den vanlige «L» fra øvelseskjøring kan ikke brukes, den er jo reservert for de som ikke har førerkort ennå. Så de må finne på noe annet. Kanskje en reflekterende, signalgul stjerne, malt på panseret eller på førerdøren? Komplettert, kanskje, med en gul stjerne festet på venstre jakkeslag.

Det har jo vært brukt «med suksess» før.

Lykke til.