Prostitusjonsutleie av beboelsesleilighet

En ung herre i Oslo kom nylig i skade for, helt uforvarende, å leie ut sin beboelsesleilighet til fremmede som uten hans kunnskap angivelig benyttet leiligheten til bedrivelse av prostitusjon. Leiesummen på fem tusen kroner pr. uke hadde antakelig ingenting med saken å gjøre. Mer om saken her og her.

Det må være en helt spesiell opplevelse å leie ut til noen man med all grunn er overbevist om er velsituerte ordensmennesker, for så helt overraskende å bli kalt hjem til et veritabelt horehus. Undres over hvordan dette skulle ha gått om utleieren pr. chance hadde «avslørt» dette selv, f. eks. ved ubetimelig hjemkomst?

I erkjennelse av at dette muligens kan vise seg å bli et økende problem i fremtiden, har vi i våre standard leievilkår for utleie av beboelsesleiligheter nå tatt inn følgende passus:

Det er ikke tillatt å benytte leiligheten til andre mellommenneskelige aktiviteter enn det som er naturlig og alminnelig godtatt i et sosialdemokraisk samfunn. Leietaker må ikke medbringe eller invitere til leiligheten noen besøkende som kan være eller tenkes å bli forvekslet med prostituerte og/eller kunder av slike. Brudd på disse vilkår berettiger utleier til en konvensjonalbot stor NOK 10.000 pr. tilfelle.Utklipp

I motsetning til Nettavisen kan vi forstå at det var betydelig trafikk av interesserte menn til leiligheten; men det understrekes at vi ikke vet om bildet er ekte.

I et åpenbart urelatert oppslag ser det ut til at Nettavisen kan ha funnet frem til en mulig midlertidig bostedsløsning for i alle fall en av de nå utkastete leietakerne.

Utklipp 2

Utklipp 2