Årsakene til Terra-skandalen

På tross av at en av våre kontorfeller er blant landets elite på kommunalrettslige anliggender, har vi latt være å mene noe om Terra-skandalen. Vi har imidlertid nå avdekket sannheten. Beviset er å finne her. Vi fant frem til dette under våre studier av utenlandske juridiske blogger – denne saken er fra Ernie the Attorney. Vi regner med å finne denne presentasjonen i de kommende utgaver av lærebøker i finansielle fag.