Velkommen til JUDICIUM Blawg!

Dette er Advokatfirmaet JUDICIUMs offisielle blogg. Vi har valgt å navngi den som “blawg», for å ha en referanse til hva bloggen handler om.

Vi tar sikte på å presentere nyheter, tanker og meninger her, om allehånde juridiske spørsmål og problemstillinger. Lovendinger, interessante dommer, interessante saker osv. skal vi også få plass til. Vi skal prøve å presentere alt dette med et glimt i øyet og uten de største juridisk-faglige ambisjoner, og kan hende også med litt underholdningsverdi.

Følg med!